Toimintaterapia

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon asiakkaat ohjautuvat yleensä hoitavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman pohjalta, Kelan, SiunSoten tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

lapset

Lapset voivat tarvita toimintaterapiaa esimerkiksi tarkkaavuustaitojen, motoristen taitojen, toiminnanohjailun taitojen tai sosiaalisten taitojen vahvistumiseksi. Tavoitteena tukea lasta selviytymään kodin, päiväkodin ja koulun asettamista vaatimuksista. Terapiassa hyödynnetään paljon liikuntaa ja leikkiä. Yhteistyö vanhempien, hoitajien ja opettajien kanssa on keskeistä.

nuoret

Nuorten kohdalla toimintaterapiassa korostuu usein kaverisuhteet, kodin säännöt ja koulussa suoriutuminen, sekä tunne-elämään liittyvät asiat. Nuoren pulmiin etsitään ratkaisuja yhdessä nuoren ja tämän vanhempien kanssa.

aikuiset

Aikuiset päätyvät toimintaterapiaan jonkin sairauden tai vamman vuoksi. Aikuisten kanssa keskeistä on miettiä millaisia tehtäviä/ rooleja aikuisella on ja miten hän niistä suoriutuu. Miten saavuttaa taas osallisuus oman itsen huolehtimiseen, työhön tai kotitöihin ja omiin harrastuksiin unohtamatta levon tärkeyttä. Kysymys kuuluu: Voiko taidon oppia uudestaan, vai täytyykö puute jotenkin kompensoida?

Terapia-Eeva, Repolankatu 7, 81700 Lieksa
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita